top of page

Наша школска библиотека налази се на првом спрату, у учионици број 13. Простор величине 25 квадратних метара служи и као читаоница. На зидовима су полице на којима се налази преко 6000 књига, док је остатак књижног фонда, од око 20000 јединица, смештен у ормарима у трпезарији школе. На столу за библиотекара налази се картотека, рачунар и ласерски штампач. Осветљење је природно, а простор је украшен паноима, дечијим радовима и цвећем.

Добро дошли !

 

Нађите нас на

bottom of page