top of page

Шта је летопис?

Према чл. 52 Закона о основном и средњем образовању („Службени гласник РС“, 55/2013): „Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину. Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. У публикацији мора бити представљен програм и организација рада, у складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и други подаци од значаја за представљање школе.“

Летописи школе су записи које су писали учитељи и наставници. Често су настали записивањем казивања директних учесника или преко посредника. Тако су сачињени записи о настанку школа и описи историјских догађаја. Након формирања осмогодишњих основних школа после Другог светског рата, наставак записа у летописима школа  обављали су  директори школа. Бележени су сви важни догађаји у школи. Тако су често записавани резултати на такмичењима, успех у целокупном образовно васпитном раду  и запис свих радника школе који су радили у одређеном времену. Као писани документи, летописи се користе као историјска и културна грађа, документаришући трагове раде и живота у једном прошлом времену.

bottom of page